Karolina Rakowiecka-Asgari

Karolina Rakowiecka-Asgari

Doktor, iranistka, literaturoznawczyni, popularyzatorka wiedzy o Iranie, tłumaczka z języka perskiego. Pracuje w Zakładzie Iranistyki Instytutu Orientalistyki UJ. Przez kilka lat mieszkała i studiowała w Teheranie. Laureatka Programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jej napisana wspólnie z Asgarem Asgarim Hasanaklou książka o socjologicznej ewolucji postaci kobiecej w powieści perskiej została nominowana do prestiżowej irańskiej nagrody Al-e Ahmada. Autorka monografii Myśl nieoswojona oswaja świat. O kulturotwórczej roli zagadki w starożytnej EurazjiPoetyka pytania. Analiza zjawiska w poezji Qejsara Aminpura. Członkini zarządu The Association for the Study of Persianate Societies. Autorka bloga „Okno na Iran”, przekształconego następnie w profil na Facebooku. Naukowo zajmuje się obecnie przede wszystkim perską literaturą współczesną oraz przemianami obyczajowości i wzorców płci w dzisiejszym Iranie.