Julia Janiak

Julia Janiak

W latach 2002-2008 kształciła się w szkole muzycznej I stopnia w Chełmży w klasie fortepianu i w klasie gitary, od roku 2008 kontynuowała naukę w Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w Toruniu na wydziale rytmiki. W roku 2012 rozpoczęła równolegle naukę na wydziale śpiewu solowego. Studiowała na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, od roku 2016 także na Wydziale Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie.

Obecnie jest studentką drugiego roku studiów magisterskich na wydziale Prowadzenia Zespołów Muzycznych w klasie prof. Artura Wróbla oraz Kompozycji i Teorii Muzyki w klasie prof. Agaty Zubel. Od pierwszego stopnia szkoły muzycznej (III klasa podstawowa, rok 2005) uczęszczała nieprzerwanie na zajęcia chóru, zespołów wokalnych, brała udział w wielu projektach pozauczelnianych i letnich kursach, uczy się prywatnie oraz bierze udział w wielu projektach chóralnych w Polsce i za granicą.

Jako wokalistka i chórzystka prawykonuje utwory własne oraz innych studentów kompozycji na koncertach studenckich Kół Naukowych.