Julia Fiedorczuk

Julia Fiedorczuk

Pisarka, poetka, tłumaczka i wykładowczyni w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Propagatorka ekokrytyki, w swojej twórczości eksponuje relacje między ludźmi a pozaludzką przyrodą i podkreśla światotwórczą siłę literatury. Autorka zbiorów opowiadań Poranek Marii i inne opowiadania (2010) i Bliskie kraje (2016) oraz powieści Biała Ofelia (2013), Nieważkość (2015, nominacja do nagrody Nike) i Pod słońcem (2020). Opublikowała sześć tomów wierszy. Za ostatni – Psalmy (2017) – otrzymała Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej. Publikowała także eseje, w tym Cyborga w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki 2015) i (jako współautorka) Ekopoetykę (2015). Jest autorką programu Szkoły Ekopoetyki w Instytucie Reportażu. W zeszłym roku ukazał się zredagowany przez nią zbiór wywiadów Inne możliwości. O poezji, ekologii i polityce. Rozmowy z amerykańskimi poetami (2019). Jej teksty i przekłady ukazywały się między innymi w „Zadrze”, „Literaturze na Świecie”, „Dwutygodniku”, „Tygodniku Powszechnym”, „Piśmie”, „Przekroju” i miesięczniku „Znak”. Utwory Julii Fiedorczuk przetłumaczono na ponad 20 języków.

Skontaktuj się z nami

Krakowskie Biuro Festiwalowe

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizatorzy: Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Książki

© Krakowskie Biuro Festiwalowe 2023

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.