Joanna Trzeciak

Joanna Trzeciak

Tłumaczka. Jest wykładowczynią i adiunktem w katedrze studiów językowych na Kent State University w Ohio. Uzyskała doktorat na University of Chicago w 2005 roku. W latach 2013-2014 przebywa na Stypendium Fulbright na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest laureatką nagrody Found in Translation (2012), przyznawanej przez Instytut Książki, za przekład utworów wybranych Różewicza Sobbing Superpower: Selected Poems of Tadeusz Różewicz, która otrzymała również nagrodę AATSEEL (Award for Best Scholarly Translation) i została finalistą Griffin Prize in Poetry. Jej przekład wierszy wybranych Wisławy Szymborskiej, wydany pod tytułem Miracle Fair: Selected Poems of Wislawa Szymborska (2002) otrzymał nagrodę Heldt Translation Prize, przyznawaną dorocznie przez międzynarodowe stowarzyszenie tłumaczek i badaczek literatury słowiańskiej (Association for Women in Slavic Studies). Jej przekłady polskiej i rosyjskiej poezji ukazały się w wielu periodykach i antologiach m.in. The New York Times, The New Yorker, Times Literary Supplement, Harpers, The Atlantic, Paris Review, Field, Tin House. fot. Daniel Levin