Joanna Ostrowska

Joanna Ostrowska

doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, studiowała również w Instytucie Sztuk Audiowizualnych i Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gender Studies i w Zakładzie Hebraistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Wykładowczyni akademicka, krytyczka filmowa, dramaturżka. Autorka książki Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej (2018), za którą otrzymała prestiżową nagrodę Mauthausen-Memorial-Forschungspreis. W 2021 roku została uhonorowana nagrodą Orfeo Iris ILGCN (International Rainbow Culture Network) za badania i publikacje dotyczące historii osób nieheteronormatywnych w czasie II wojny światowej.

fot. Jakub Szafrański