Jerzy Pilch

Jerzy Pilch

Pisarz, scenarzysta, publicysta. Autor książek: Spis cudzołożnic. Proza Podróżna (1993), Moje pierwsze samobójstwo (2006), Marsz Polonia (2008).