Jerzy Kutnik

Jerzy Kutnik

Literaturoznawca, kulturoznawca, specjalistą w dziedzinie amerykańskiej literatury, kultury i historii, profesor UMCS w Lublinie, kierownik Zakładu Studiów Amerykanistycznych. Jest autorem m.in. The Novel as Performance: The Fiction of Ronald Sukenick and Raymond Federman, Jest autorem książek m.in. John Cage. Przypadek paradoksalny (Lublin, 1993), Gra słów. Muzyka poezji Johna Cage'a (Lublin, 1997). Będzie gościem Adama Poprawy w czasie dyskusji towarzyszącej wernisażowi wystawy Liberatura – inny wymiar literatury w Pawilonie Wyspiańskiego – 2 listopada (wtorek), godz. 18.30.