Jerzy Franczak

Jerzy Franczak

prozaik, eseista, literaturoznawca, profesor na Wydziale Polonistyki UJ. Autor opracowania krytycznego pism Witolda Gombrowicza (2010-2013) oraz rozpraw: Poszukiwanie realności. Światopogląd polskiej prozy modernistycznej(2007), Błądzące słowa. Jacques Rancière i filozofia literatury (2017), Maszyna do myślenia. Studia o nowoczesnej literaturze i filozofii (2019). Opublikował m.in. powieści: Przymierzalnia (2008), Nieludzka komedia (2009), Da capo (2010), NN (2012) i Eksplozja (2022), zbiory opowiadań: Trzy historye (2001) i Święto odległości (2019), książki eseistyczne: Grawitacje (2007), Niepoczytalne (2019) i Teraz opowiem wam wszystko (2022).