Jennifer Ashton

Jennifer Ashton

Wykładowczyni na Uniwersytecie Illinois w Chicago, badaczka literatury, zajmuje się literaturą dwudziestowieczną i współczesną (szczególnie problemami literackiego modernizmu i twórczością Gertrudy Stein); sama również jest poetką, wydała sześć zbiorów wierszy. Osią jej zainteresowań jest kwestia ciała w poezji. Na UIC prowadzi kursy poświęcone między innymi kierunkom rozwoju poezji współczesnej oraz problemom narracji awangardowych. W 2005 roku wydała From Modernism to Postmodernism: American Poetry and Theory in the Twentieth Century. Na Festiwalu Conrada była uczestniczyła w dyskusji pt. Lyric Now! – poezja amerykańska wraz z Jackiem Gutorowem i Andrzejem Sosnowskim.