Jean Hatzfeld

Jean Hatzfeld

Francuski reporter, korespondent wojenny, pisarz. Przez wiele lat był korespondentem Liberation. Opisywał powstanie Solidarności w Polsce, upadek muru berlińskiego i reżimu Ceauescu. Trzy lata spędził w byłej Jugosławii, został ranny podczas ostrzału Sarajewa. W 1994 r. wyruszył do Ruandy. Opublikował trzy książki poświęcone rwandyjskiej wojnie domowej. W Polsce i na świecie wielkim zainteresowaniem cieszyła się jego Strategia antylop (2009, Czarne, tłum. J. Giszczak), za którą otrzymał wiele nagród m. in. Prix Medicis (2007) i Nagrodę im. R. Kapuścińskiego (2010). To trzecia książka Hatzfelda dotycząca rwandyjskiej wojny domowej, podczas której w 1994 roku z rąk Hutu zginęło ponad milion przedstawicieli ruandyjskiej mniejszości – Tutsich. Hatzfeld wraca do Rwandy, by raz jeszcze porozmawiać z przedstawicielami obu stron, po tym jak część Hutu została wypuszczona z więzienia lub wróciła z wygnania w Kongu; udziela głosu zabójcom i ofiarom. „Książka Hatzfelda boli jak otwarta rana. Bo o otwartej ranie opowiada. Nie wiemy, czy może się ona zagoić […]Nie bójcie się. Ta książka poraża, ale nie zabija” – pisał o Strategii antylop Wojciech Tochmann. Wydawnictwo Czarne zapowiedziało na 2011 publikację następnych jego książek: Nagość życia. Opowieści z bagien Rwandy (luty), Sezon maczet (sierpień). Autor wziął udział w spotkaniu Geografia przemocy wraz z Svenem Lindquistem – twórcą głośnej książki Wytępić całe to bydło oraz w spotkaniu Strategia Antylop prowadzonym przez Jerzego Franczaka. Zdjęcie: ze stron internetowych Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki