Jarosław Lipszyc

Poeta, dziennikarz, publicysta, działacz społeczny, prezes Fundacji Nowoczesna Polska.
Jarosław Lipszyc

Polski poeta, dziennikarz i publicysta. Prezes Fundacji Nowoczesna Polska. Przed pracą w Fundacji wieloletni dziennikarz, poeta i muzyk, aktualnie aktywny propagator nowoczesnej edukacji oraz wolnej kultury. Bierze aktywny udział merytoryczny we wszystkich projektach Fundacji, prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz liczne wystąpienia i wykłady związane z nowoczesnymi technologiami, edukacją oraz prawem internetowym. Aktywnie uczestniczył w akcji społecznej na rzecz przeprowadzenia konsultacji środowiskowych wprowadzenia Rejestru Stron i Usług Zakazanych. Autor książek poetyckich bólion w kostce, poczytalnia i Mnemotechniki. Lider i autor tesktów nieistniejącego już zespołu Usta. Przewodniczący rady Koalicji Otwartej Edukacji, członek rady programowej Mediateki warszawskiej Start-Media, członek zespołu Polska Szkoła przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, członek założyciel stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego, członek komisji rewizyjnej Internet Society Polska. Zdjęcie: Martin Kozak