Jacek St. Buras

Jacek St. Buras

Urodzony w 1945 roku w Warszawie. Germanista, tłumacz literatury niemieckojęzycznej, krytyk literacki. 1970-1982 redaktor niemieckojęzycznej wersji miesięcznika Polskie Perspektywy. 1982-1997 redaktor miesięcznika Literatura na świecie, prezes Zarządu Fundacji Literatura Światowa i przewodniczący jury nagrody Literatury na świecie. 1997-2004 dyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu. Od 2004 do chwili obecnej współredaktor z ramienia fundacji S. Fischer Stiftung serii współczesnej literatury niemieckojęzycznej KROKI/SCHRITTE. Autor licznych przekładów niemieckojęzycznej liryki (m.in. Paula Celana, Hansa Magnusa Enzensbergera, Bertolta Brechta, Güntera Eicha, Stefana George, Josepha von Eichendorffa, Georga Trakla, Güntera Grassa), eseistyki (m. in. Roberta Musila, Petera Handkego, Friedricha Dürrenmatta), prozy m. in. Josepha von Eichendorffa, Gerta Hofmanna, Christopha Ransmayra, Hermanna Burgera, Roberta Schindela, Thomasa Glavinica) oraz blisko 70 sztuk teatralnych (m.in. Gottholda Ephraima Lessinga, Johanna Wolfganga Goethego, Friedricha Schillera, Heinricha von Kleista, Bertolta Brechta, Ferdinanda Brucknera, Ödöna von Horvátha, Friedricha Dürrenmatta, Heinera Müllera, Christopha Heina, Tankreda Dorsta, Thomasa Bernharda, Wernera Schwaba, Marlene Streeruwitz, Dei Loher). Autor monumentalnej bibliografii przekładów literatury niemieckojęzycznej na język polski od początków druku do 1994 roku (Wiesbaden 1996). W 1989 otrzymał nagrodę Fundacji im. Roberta Boscha za twórczość translatorską, w 1993 nagrodę Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, w 1998 nagrodę ZAiKSu, w 1999 i 2007 nagrodę Literatury na świecie, w 2004 Austriacką Nagrodę Państwową w dziedzinie przekładu literackiego i Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii. Żonaty, dwoje dzieci. Mieszka w Warszawie.