Jacek Leociak

Historyk literatury, profesor nauk humanistycznych, Instytut Badań Literackich PAN, Centrum Badań nad Zagładą Żydów
Jacek Leociak

(ur. 1957) – historyk literatury, profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN oraz Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Ukończył Wydział Polonistyki UW (1981), gdzie pracował do 1997 r. Doktorat obronił (1996) w Instytucie Badań Literackich PAN, a promotorem jego pracy o getcie warszawskim był profesor Michał Głowiński.

Zajmuje się analizą różnych sposobów zapisu oraz reprezentacji doświadczeń granicznych (szczególnie doświadczenia Holocaustu), a także narracjami ofiar, sprawców i świadków. W swoich pracach bada dzienniki, relacje, pamiętniki, listy, literaturę piękna, dokumentację fotograficzna i filmową. Wydał m. in.: Tekst wobec zagłady. O relacjach z getta warszawskiego (Wrocław 1997), wspólnie z Barbarą Engelking Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, (Warszawa 2001, 2009 New Haven, 2013 Warszawa),  a którą otrzymał Nagrodę im. Jerzego Giedroycia, Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji (Warszawa 2009), za którą był nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia oraz Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów (Kraków 2010), nominacja do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego.

W 2018 r. ukazały się dwie kolejne jego pozycje: Biografie ulic (Warszawa 2018) oraz Młyny boże. Zapiski o kościele i zagładzie (Warszawa 2018). Uhonorowany Orderem Odrodzenia Polski oraz odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Skontaktuj się z nami

Krakowskie Biuro Festiwalowe

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizatorzy: Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Książki

© Krakowskie Biuro Festiwalowe 2023

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.