Jacek Gutorow

Jacek Gutorow

Urdzony w 1970 roku. Poeta, krytyk literacki, tłumacz. Opublikował pięć tomów poetyckich: Wiersze pod nieobecność (1997), Aurora (2001), X (2001), Linia życia (2006), Inne tempo (2008), a także arkusz poetycki Grisaille (2001). Ma na swoim koncie trzy zbiory krytyczne: Na kresach człowieka. Sześć esejów o dekonstrukcji (2001), Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku (2003), Urwany ślad. O wierszach Wirpszy, Karpowicza, Różewicza i Sosnowskiego (2007), oraz monografię Luminous Traversing. Wallace Stevens and the American Sublime (2007). Przekłada poezję amerykańską (m. in. Wallace Stevens, Ron Padgett, John Ashbery) i angielską (m. in. Simon Armitage, Charles Tomlinson, Geoffrey Hill, David Kennedy). Mieszka i pracuje w Opolu.