Iwona Luba

Iwona Luba

Kierownik Zakładu Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki UW. Prowadzi badania nad sztuką polską i europejską XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem awangardy i sztuki oficjalnej. Organizatorka wystawy Rok 1955 (Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, Królikarnia, 2005). Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Lanckorońskich. Członkini Rady Naukowej Instytutu Historii Sztuki UW, Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Komitetu Głównego Olimpiady Artystycznej, współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Przyjaciół Olimpiady Artystycznej. Autorka m.in. publikacji Duch romantyzmu i modernizacja. Sztuka oficjalna Drugiej Rzeczypospolitej (2012).