Irme Schaber

Irme Schaber

Dziennikarka i badaczka emigracji czasów narodowego socjalizmu w Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem losów fotografek i fotografów. Autorka biografii Gerdy Taro i kuratorka jej pierwszej wystawy w 2007 roku w International Centre of Photography w Nowym Jorku, której towarzyszył wydany przez nią katalog. Opublikowała także artykuły dotyczące twórczości Taro i Capy: Meksykańska walizka. Odkryte na nowo negatywy hiszpańskiej wojny domowej Capy, Chima i Taro, Nowy Jork, Getynga 2010, oraz Upadający żołnierz. Polityczna ikona XX wieku, Getynga 2011.