Helmut Böttiger

Helmut Böttiger

Niemiecki eseista, krytyk literacki, pisarz. Po maturze w Weikersheim rozpoczął studia z zakresu filologii germańskiej we Freiburgu. W latach 1985-2002 był publicystą i redaktorem literackim w dziennikach Stuttgarter Zeitung, Frankfurter RundschauTagesspiegel. Jest autorem książek poświęconych twórczości Paula Celana: Orte Paul Celans z 1996 (wyd. polskie: Paul Celan. Miasta i miejsca, 2002, tłumaczenie Jakub Ekier), Celan am Meer (2004, Celan nad morzem) oraz studiów o współczesnej literaturze niemieckojęzycznej: Nach den Utopien. Eine Geschicjte der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. W 1996 roku otrzymał nagrodę Ernsta Roberta Curtisa za teksty eseistyczne. Na 2. Festiwalu Conrada był uczestnikiem spotkania Powinowactwa z wyboru: Bachmann-Celan w Muzeum Narodowym.