Grzegorz Niziołek

Grzegorz Niziołek

teatrolog, literaturoznawca i nauczyciel akademicki. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Zajmuje się teatrem XX i XXI wieku, tradycją romantyczną w polskim teatrze, krytyką teatralną, najnowszymi zjawiskami w teatrze polskim i europejskim, związkami teatru i historii. Jego eseje teatralne zostały zebrane w tomie Sny, komedie, medytacje (2000). Opublikował książki poświęcone twórczości Krystiana Lupy i Krzysztofa Warlikowskiego: Sobowtór i utopia. Teatr Krystiana Lupy (1997) i Warlikowski. Extra ecclesiam (2008). Jest autorem monografii Ciało i słowo. Szkice o teatrze Tadeusza Różewicza (2004), a także przekrojowej pracy Polski teatr Zagłady (2013). Redagował antologie Dziady. Od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego (1999, z Tadeuszem Kornasiem) i Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie (2012, z Moniką Kwaśniewską). Kierownik literacki Starego Teatru w latach 2004-2007, pomysłodawca festiwalu re_wizje i dyrektor artystyczny jego dwóch pierwszych edycji, poświęconych współczesnym interpretacjom tekstów romantycznych i antycznych. W latach 2008-2010 dyrektor artystyczny (wspólnie z Agatą Siwiak) Festiwalu Dialog Czterech Kultur w Łodzi. Współzałożyciel i redaktor naczelny czasopisma teatralnego „Didaskalia”. W 2013 za publikację Polski teatr Zagłady został wyróżniony Nagrodą im. Jana Długosza.