Gerard Mannix Flynn

pisarz, aktor i polityk
Gerard Mannix Flynn

Irlandzki pisarz, aktor i polityk. Urodził się w Dublinie w 1957 roku. Pracował na rzecz filmu, teatru i telewizji, pisał także do różnych gazet, magazynów oraz periodyków. Jest członkiem Rady Miasta Dublina oraz stowarzyszenia Aosdána zrzeszającego 250 żyjących artystów irlandzkich, którzy stworzyli wybitne dzieła sztuki uznawane za oryginalne i kreatywne. W 1983 roku opublikował powieść autobiograficzną Nic do gadania, a w 2002 roku sztukę James X. Jako artysta i polityk Mannix angażował się w sprawy równości i sprawiedliwości. Przez lata prowadził kampanie mające na celu ujawnienie spraw związanych z przemocą instytucjonalną zakładów opiekuńczych oraz przemocą seksualną wśród duchowieństwa. Mocno wierzy w powszechną edukację ze szczególnym naciskiem na świadomość destrukcyjnego charakteru uzależnienia. Jego bieżące projekty to m.in. Irlandzki Maraton (www.marathonirish.com) na Olimpiadę 2012 w Londynie, czy Kontrola- instalacja zawierająca szyte dzieła sztuki, które dotyczą kwestii irlandzkich, azyli sióstr magdalenek zarządzanych przez zakony katolickie. Spektakl pisarza - James X dobył się w Teatrze Bagatela 22.10.2012 roku.