Gabriel Borowski

Gabriel Borowski

absolwent studiów magisterskich portugalistyki oraz doktor literaturoznawstwa. Tytuł uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie ukończył również studia podyplomowe przekładu literackiego (angielsko-polskiego). Obecnie wykłada literaturę luzofońską i translatorykę w Zakładzie Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa na UJ. Jako niezależny tłumacz poświęca się rozpowszechnianiu w Polce literatury luzofońskiej i polskiej przełożonej na język portugalski.