Francine Clavien

Francine Clavien

Studiowała w Genewie i Lozannie, gdzie obecnie mieszka. W 2001 ukazał się jej pierwszy zbiór wierszy, Terre arraisonnée. W swoim drugim zbiorze, Eté visionnaire (2002), Clavien podejmuje temat sumienia, zaś w trzecim tomie poetyckim, C’est bien ici que je vis (2004) przywołuje obrazy domu, metaforycznych miejsc, w których sny łączą się z elementami codzienności, aby w ten sposób opisać kondycję artysty. Publikuje również w czasopismach literackich, takich jak: Archipel, Revue des Belles Lettres, Florilège.