Florian Höllerer

tłumacz, germanista, romanista, wykładowca
Florian Höllerer

Tłumacz, germanista, romanista, wykładowca Uniwersytetu w Stuttgarcie. Od 2000 r. dyrektor Domu Literatury w Stuttgarcie, w latach 2008 – 2010 członek dyrekcji sieci literaturhaus.net. Współredaktor licznych antologii literackich. Nagradzany za tłumaczenia literatury francuskiej. Jego dysertacja doktorska (2004) dotyczyła poezji Heinricha Heinego w interpretacji Gérarda de Nezvala. Uczestniczył w dyskusji pt. Dom dla literatury 24 października 2012, w Pałacu pod Baranami.Zdjęcie: argelola