Edyta Plich

Edyta Plich

Dyrektorka Towarzystwa Inteligentnej Młodzieży (TIM), prezeska Fundacji Wspierania Młodzieży w Nauce EDICO. Wieloletnia dyrektorka i nauczycielka warszawskiego gimnazjum i liceum. Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Psychologii oraz Podyplomowych Studiów Polityki i Zarządzania na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydarzenia z udziałem gościa

Czwartek, 26 października