Dr Kinga Białek

Dr Kinga Białek

Polonistka i hebraistka, z pracą w szkole związana od 2007 roku. Od 2015 roku pracuje w Szkole Edukacji PAFW i UW jako dydaktyczka literatury i języka polskiego oraz tutorka. Od 2019 roku współprowadzi projekt „Krytyczne Czytanie ze Szkołą Edukacji”, wspierający pracę z lekturą w szkole. Współpracując z Instytutem Badań Edukacyjnych i Centralną Komisją Egzaminacyjną, miała okazję uczestniczyć w pracach różnych zespołów badawczych, zajmujących się badaniami międzynarodowymi (PISA i PIRLS) oraz krajowymi (m.in. Diagnoza kompetencji trzecioklasistów, Szkoła Samodzielnego Myślenia). Interesuje ją wszystko, co jest związane z nowoczesną, efektywną i wartościową dydaktyką języka polskiego. Angażuje się także w projekty związane z podnoszeniem jakości kształcenia nauczycieli. Współpracowała z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.