Cezary Wodziński

Cezary Wodziński

Urodził się w 1959 roku. Profesor filozofii w IFiS PAN i UJ. Autor książek: Wiedza i zbawienie (1991), Cóż po filozofie? Eseje (1992), Filozofia jako sztuka myślenia (1993, 2000), Heidegger i problem zła (1994, 2007), Hermes i Eros. Eseje drugie (1997), Wielkie wędrowanie (1998), Światłocienie zła (1998), Pan Sokrates. Eseje trzecie (2000), Św. Idiota. Projekt antropologii apofatycznej (2000, 2009), Trans, Dostojewski, Rosja (2005), Nic po ironii. Eseje czwarte (2006), Między anegdotą a doświadczeniem (2007), Logo nieśmiertelności (2008).