Bohdan Zadura

Poeta, prozaik, tłumacz, krytyk literacki i redaktor.
Bohdan Zadura

(ur. 1945) – poeta, prozaik, tłumacz, krytyk literacki i redaktor. Debiutował w 1962 r. na łamach miesięcznika „Kamena”, od tego czasu ukazało się kilkanaście tomu jego poezji. Przez wiele lat związany z kwartalnikiem „Akcent”, od 2004 r. redaktor naczelny „Twórczości”. Kilka miesięcy temu ukazał się kolejny jego tomik Po szkodzie. Autor licznych przekładów m.in. z węgierskiego i ukraińskiego.

Mieszka w Puławach. W tym roku został laureatem Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” za całokształt pracy twórczej.