Bogdana Brylynska

Bogdana Brylynska

menadżerka kultury i szefowa biura „Lwów – Miasto Literatury UNESCO”. Urodziła się we Lwowie, gdzie ukończyła kulturoznawstwo na Lwowskim Narodowym Uniwersytcie im. Ivana Franki. Współtworzyła wniosek o przyznanie Lwowi tytułu „Miasta Literatury UNESCO” w 2013 i 2015 roku. Kierowała wydziałem Lwowskiej Rady Miejskiej, która realizował programy wsparcia przemysłów kreatywnych we Lwowie, w szczególności program „Miasta Literatury”, skierowany do miejskiego sektora literackiego. Aktywna członkini Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturologów – Lwów, Lwowskiego Centrum Kultury i Nowego Muzeum. Jest także zaangażowana w realizację projektu „Centra integracji i zasobów”, wspierającego IDP we Lwowie oraz kieruje grupą monitorującą w Muzealnym Centrum Krysyzowym – inicjatywą, mająca na celu wspieranie muzealników na froncie i okupowanych terytoriach Ukrainy.