Błażej Warkocki

Błażej Warkocki

(ur. 1977) – dr hab., profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – pracuje w Zakładzie Antropologii Literatury na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej w Szkole Nauk o Języku i Literaturze UAM. W polu jego zainteresowań znajduje się literatura polska XX i XXI wieku, krytyka literacka, komparatystyka, dyskursy emancypacyjne i teoria literatury. Autor trzech monografii dotyczących literatury z perspektywy teorii queer: „Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności” (2007), „Różowy język. Literatura i polityka kultury na początku wieku” (2013) oraz „Pamiętnik afektów z okresu dojrzewania Gombrowicz – queer – Sedgwick” (2018). Współredaktor (razem z Z. Sypniewskim) „Homofobii po polsku” (Warszawa 2004), współautor (razem z P. Czaplińskim, E. Szybowicz, M. Lecińskim) „Kalendarium życia literackiego 1976–2000. Wydarzenia – dyskusje – bilanse” (Kraków 2003). Współautor książek zbiorowych „Gombrowicz in Transnational Context: Translation, Affect, and Politics” (red. S. Dapia, Routledge, NY 2019),  „Go East! LGBTQ+ Literature in Eastern Europe”, red. Andrej Zavrl i Alojzija Zupan Sosič, Ljubljana University Press, Ljubljana 2020) I “Queers in State Socialism. Cruising 1970s Poland” (red. T. Basiuk, J. Burszta, Routledge, NY 2020). Wykonawca w międzynarodowym grancie programu HERA  Cruising the 1970: Unearthing Pre-HIV/AIDS Queer Sexual Cultures i kierownik projektu NPRH Antologia polskiej literatury queer.