Benjamin Balint

Benjamin Balint

Tłumacz i pisarz. Wykładał literaturę na Uniwersytecie Al-Quds w Jerozolimie. Pisze dla „Wall Street Journal”, „Die Zeit”, „Haaretz”, „The Weekly Standard” i „The Clermont Review of Books”. Opublikował trzy książki: Running Commentary (2010), Jerusalem: City of the Book (2017) oraz przetłumaczony na polski Ostatni proces Kafki (2018). Mieszka w Jerozolimie.