Barbara Frydrych

Barbara Frydrych

archeolog; muzealnik i menadżer kultury; w latach 2010–2013 dyrektor Muzeum Ziemi Kłodzkiej; 2013–2016 zastępca dyrektora Muzeum Miasta Gdyni; Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku.