Ashok Vajpeyi

Ashok Vajpeyi

Indyjski pisarz i krytyk literacki, prezes indyjskiej Akademii Sztuki, tłumacz literatury polskiej. Autor 13 książek poetyckich, tekstów krytycznoliterackich (w tym 4 w języku angielskim). Jego teksty drukowane były m. in. w tomie 11 Cracow Indological Studies - czasopisma wydawanego od 1995 roku przez Zakład Indianistyki Instytutu Filologii Orientalnej UJ. Ten tworzący w języku hindi poeta przyczynił się do popularyzacji kultury polskiej w Indiach, tłumacząc na język hindi polską poezję współczesną (Miłosza, Herberta, Szymborską i Różewicza; wraz z Renatą Czekalską). Jest laureatem wielu nagród - między innymi prestiżowej nagrody Indyjskiej Akademii Literatury za zbiór poezji Nigdzie właśnie tam. W 2004 roku został odznaczony przez polski rząd za swoje zasługi w promowaniu polskiej kultury za granicą. W 2005 otrzymał zaś francuskie wyróżnienie Ordre des Arts et des Lettres Officier. W 2008 roku ukazał się w języku polskim wybór jego wierszy pt. Gramatyka wyobraźni (Księgarnia Akademicka). Na 2. Międzynarodowym Festiwalu Literatury im. J. Conrada wygłosił wykład pt. Soul Force. Polish Poetry in India.