Anna Pekaniec

Anna Pekaniec

Doktor habilitowana w dziedzinie nauk humanistycznych (dyscyplina: literaturoznawstwo), historyczka literatury, zatrudniona jako adiunktka w Katedrze Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka dwóch monografii poświęconych literaturze dokumentu osobistego kobiet: Czy w tej autobiografii jest kobieta? Kobieca literatura dokumentu osobistego od początku XIX wieku do wybuchu II wojny światowej (Kraków 2013) oraz Autobiografki. Szkice o literaturze dokumentu osobistego kobiet (Kraków 2020), a także wielu publikacji naukowych w tomach zbiorowych i czasopismach m.in w „Ruchu Literackim”, „Pamiętniku Literackim”, „Wielogłosie”, „Autobiografii. Literaturze. Kulturze. Mediach”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”, „Kontekstach Kultury”. Kierowniczka Pracowni Badań Biografii i Autobiografii. Współpracuje z Ośrodkiem Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej oraz jest członkinią Krakowskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Jej zainteresowania badawcze to autobiografia i epistolografia (głównie kobiet; teorie i historia), biografistyka, historia literatury kobiet (od wieku XIX do współczesności), feministyczna krytyka literacka, krytyka literacka. Mieszka w Krakowie, w wolnych chwilach jeździ na rowerze, amatorsko fotografuje przyrodę.