Anna Misiewicz

Anna Misiewicz

Kierownik Sekcji ds. Prawa i Problematyki Międzynarodowej w Wydziale Międzynarodowym Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ oraz z zakresu prawa nowych technologii w PAN. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w różnych aspektach prawa autorskiego – od prac legislacyjnych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poprzez produkcję filmową, organizację wydarzeń kulturalnych i udostępnianie archiwów audiowizualnych w trakcie pracy w Narodowym Instytucie Audiowizualnym. Obecnie, od 2016 r. jest odpowiedzialna w ZAiKS za analizy prawa UE i prawa międzynarodowego oraz relacje Stowarzyszenia z zagranicznymi partnerami i organizacjami parasolowymi. Członkini Grupy Madryckiej Europejskiego Zrzeszenia Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów GESAC, zrzeszającej ekspertów prawnych.