Anna Misiewicz

Anna Misiewicz

Kierownik Sekcji ds. Prawa i Problematyki Międzynarodowej w Wydziale Międzynarodowym Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ oraz z zakresu prawa nowych technologii w PAN. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w różnych aspektach prawa autorskiego – od prac legislacyjnych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poprzez produkcję filmową, organizację wydarzeń kulturalnych i udostępnianie archiwów audiowizualnych w trakcie pracy w Narodowym Instytucie Audiowizualnym. Obecnie, od 2016 r. jest odpowiedzialna w ZAiKS za analizy prawa UE i prawa międzynarodowego oraz relacje Stowarzyszenia z zagranicznymi partnerami i organizacjami parasolowymi. Członkini Grupy Madryckiej Europejskiego Zrzeszenia Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów GESAC, zrzeszającej ekspertów prawnych.

Wydarzenia z udziałem gościa

Środa, 26 października

18:00

Autor w świecie cyfrowym

Ładuję szczegóły wydarzenia...

Skontaktuj się z nami

Krakowskie Biuro Festiwalowe

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizatorzy: Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Książki

© Krakowskie Biuro Festiwalowe 2023

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.