Anna Krasnowolska

orientalistka, tłumaczka, profesor
Anna Krasnowolska

(1949) – orientalistka, tłumaczka, autorka licznych publikacji naukowych, profesor UJ. Wieloletnia kierownik Zakładu Iranistyki w Instytucie Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Societas Iranologica Europaea, Komisji Orientalistycznej i Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN. Prowadzi badania w zakresie literatury perskiej i kultury świata irańskiego. Redagowała m.in. Historię Iranu (Wrocław 2010) oraz tom Irańskie drogi do nowoczesności. Projekty. Idee. Manifesty (Kraków 2014). Z perskiego tłumaczyła m.in. oraz Tubę i znaczenie nocy Szahrnusz Parsipur. Mieszka w Krakowie.