Anna Fiń

Anna Fiń

Socjolog, adiunkt w Katedrze Socjologii Kultury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Specjalizuje się w socjologii migracji, socjologii miasta oraz badaniach sektora kultury i sztuki. Autorka kilkudziesięciu prac z zakresu socjologii migracji i kultury. Doświadczenie naukowe i badawcze zdobywała w ośrodkach krajowych i zagranicznych (min. Columbia University, University of Minnesota, Würzburg University). Realizując badania współpracowała min. z takimi instycjami jak: Międzynardowe Centrum Kultury, IFiS PAN, Małopolski Instytut Kultury, Politechnika Krakowska. W pracy naukowej zajmuje się głównie probelmatyką współczesnej emigracji z Polski i Europy do USA, relacjami pomiędzy grupami imigranckimi oraz procesami tworzenia się i przekształcenia imigranckich dzielnic. Ostatnio zaangażowana w międzynarodowy projekt fotograficzny „Immigrantopolis”, pomyślany jako wspólne przedsięwzięcie przedstawicieli świata nauki i sztuki, poświęcony obecności imigrantów w przestrzeniach miejskich.