Andrzej Marzec

Andrzej Marzec

Filozof, krytyk filmowy, redaktor „Czasu Kultury”, kurator cyklu filmowego Krótkie Spięcia w poznańskim Pawilonie. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół spekulatywnego realizmu, ontologii zwróconej ku przedmiotom, ciemnej ekologii oraz współczesnego kina alternatywnego. Autor Widmontologii. Teorii filozoficznej i praktyki artystycznej ponowoczesności (2015) oraz nominowanego do Nagrody Identitas Antropocienia. Filozofii i estetyki po końcu świata (2021).