Aleksandra Hudymač

Aleksandra Hudymač

Absolwentka filologii polskiej i słowackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ. W 2011 roku obroniła pracę doktorską wydaną w 2014 roku jako monografię „Wola ich ludzką jest, nasza – Boską”. Modele dyskursu odrodzeniowego w dziewiętnastowiecznej epistolografii słowiańskiej. Od 2005 roku pełni funkcję sekretarza międzynarodowego rocznika polsko-słowackiego „Kontakty” przy Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych. W swoich pracach bada polski i słowacki romantyzm, koncentrując się na problematyce literatury dokumentu osobistego – dziewiętnastowiecznej epistolografii i dziennikach podróży.