Aleksandra Bednarowska

Aleksandra Bednarowska

Germanistka podążająca śladami poetki Maszy Kaléko, a także wykładowczyni Uniwersytetu Pedagogicznego, gdzie pracuje w Katedrze Literatury Niemieckojęzycznej. Autorka rozprawy doktorskiej Motherhood in the Writings of German Women 1770-1800.