Aleksander Nawarecki

Aleksander Nawarecki

Historyk i teoretyk literatury związany Uniwersytetem  Śląskim; edytor i komentator poezji ks. Baki, autor książek o rzeczach, roślinach i zwierzętach w literaturze, ostatnio opublikował tomy esejów Lajerman (2011), Parafernalia (2014), współredagował Ilustrowany  słownik terminów literackich (2018).