Aldona Machnowska-Góra

Aldona Machnowska-Góra

Zastępczyni Prezydenta m. st. Warszawy. W stolicy prowadzi działania m.in. z zakresu kultury, polityki lokalowej, rewitalizacji i spraw społecznych, sprawując nadzór m.in. nad Biurem Kultury, Biurem Polityki Lokalowej, Biurem Pomocy i Projektów Społecznych.