Agata Bielik-Robson

polska filozofka i publicystka
Agata Bielik-Robson

(ur. 1966) – mieszka w Warszawie i Nottingham. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz jako profesor Jewish Studies na Wydziale Teologii i Religioznawstwa w University of Nottingham.

Zajmuje się współczesną filozofią podmiotu, teorią literatury oraz filozofią religii, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa żydowskiego. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów w językach polskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim i angielskim oraz dziesięć książek – po polsku: Na drugim brzegu nihilizmu (Warszawa 1997), Inna nowoczesność (Kraków 2000), Duch powierzchni: rewizja romantyczna i filozofia (Kraków 2004), Romantyzm, niedokończony projekt. Eseje (Kraków 2008), Na pustyni. Kryptoteologie późnej nowoczesności (Kraków 2008), Erros. Mesjański witalizm i filozofia (Kraków 2012) oraz Cienie pod czerwoną skałą: eseje o literaturze (Gdańsk 2015), a także po angielsku: The Saving Lie. Harold Bloom and Deconstruction (Chicago 2011), Jewish Cryptotheologies of Late Modernity: Philosophical Marranos (Londyn/Nowy Jork 2014) oraz zbiór esejów Judaism in Contemporary Thought. Traces and Influence (Londyn/ Nowy Jork 2014) współredagowany z Adamem Lipszycem.

W 2017 roku ukazał się wywiad-rzeka z filozofką (rozmawia Michał Sutowski) Żyj i pozwól żyć.