Ada Arendt

Ada Arendt

historyczka kultury, pracuje na Uniwersytecie w Oslo w interdyscyplinarnej grupie badawczej KLIMER zajmującej się namysłem nad historycznymi przyczynami współczesnych kryzysów ekologicznych. Specjalizuje się w historii kultury nowożytnej w ujęciu mikrohistorycznym, bada zastosowania etyki troski w refleksji historycznej. Autorka i współautorka nagradzanych książek („Archeologia zatroskania” 2019, „Chopinowskie igrzysko” 2020).