9 października 2010 Lyric Now! na Festiwalu Conrada

W trakcie drugiej edycji Festiwalu Conrada odbędzie się spotkanie poświęcone nowej poezji amerykańskiej. W dyskusji Lyric Now!, którą poprowadzi Julia Fiedorczuk, wezmą udział: Jennifer Ashton, Jacek Gutorow i Andrzej Sosnowski.

Nasza recepcja współczesnej poezji amerykańskiej ukształtowana została głównie dzięki działalności Literatury na Świecie – wydawanego od 1971 czasopisma poświęconego literaturze obcej – oraz przez klasyczne już antologie, jak Artykuły pochodzenia zagranicznego czy O krok od nich Piotra Sommera.
W Polsce szczególnie rozpoznawalni są członkowie tzw. szkoły nowojorskiej, wśród nich Frank O'Hara i John Ashbery. Słynny „niebieski numer” Literatury na Świecie stał się fundamentem ich recepcji, określając na długo kierunek i obszar zainteresowania Amerykanami. Nazwiska nowojorczyków, kojarzone niejednokrotnie – choć zwykle w uproszczony sposób – z narracjami poszczególnych polskich poetów (jak Marcin Świetlicki w wypadku O'Hary i Andrzej Sosnowski w wypadku Johna Ashbery'ego), odcisnęły swój wyraźny ślad na rodzimych dykcjach. Do szerokiego grona polskich odbiorców szkoła nowojorska trafiła ostatnio dzięki Magazynowi Literackiemu Tygodnika Powszechnego, którego najnowszy numer – poświęcony Nowemu Jorkowi – prezentuje wiersze Ashbery'ego i O'Hary, opatrzone komentarzem Grzegorza Jankowicza.

Tematem festiwalowego spotkania będzie jednak to, co „po nowojorczykach” – amerykańska poezja najnowsza, obecna dotąd w Polsce tylko w wyrywkowych tłumaczeniach wierszy, rzadziej – tomów. Dyskutanci mają nadzieję krótko przedstawić jej główne narracje, najważniejsze nazwiska oraz możliwości recepcji i związki z dykcjami obecnymi już na polskiej scenie poetyckiej.

Jennifer Ashton, wykładowczyni na Uniwersytecie Illinois w Chicago, badaczka literatury, zajmuje się literaturą dwudziestowieczną i współczesną (szczególnie problemami literackiego modernizmu i twórczością Gertrudy Stein); sama również jest poetką, wydała sześć zbiorów wierszy.

W podobnej, podwójnej roli występują na Festiwalu polscy autorzy: Gutorow, Sosnowski i Fiedorczuk. Wszyscy są autorami ważnych publikacji krytycznych oraz zbiorów wierszy.

Jacek Gutorow to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najistotniejszych polskich krytyków literackich; jego Niepodległość głosu oraz Urwany ślad – zbiory esejów – kształtowały refleksję o najciekawszych nurtach i zjawiskach w nowej polskiej poezji. Jako poeta, Gutorow jest między innymi autorem nominowanego do Nagrody Literackiej Nike Innego tempa (2009). Jego wkład w recepcję Amerykanów widoczny jest w wielu szkicach krytycznoliterackich oraz w tłumaczeniach, choćby z Wallace'a Stevensa (Żółte popołudnie, 2008) czy Rona Padgetta (Nigdy nie wiadomo, 2008).

Andrzej Sosnowski należy do najwybitniejszych spośród żyjących polskich poetów. Jest laureatem m.in. Nagrody Silesiusa i Nagrody im. Kościelskich, autorem głośnego debiutu Życie na Korei oraz takich zbiorów, jak Sezon na Helu, Konwój. Opera czy Zoom. Jego najnowsza książka, poems (2010), należy do najciekawszych publikacji ostatnich dwóch dekad. Tłumaczył wielu twórców amerykańskich, wśród nich Harry'ego Mathewsa oraz Johna Ashbery'ego, na którego recepcję i promocję w Polsce miał duży wpływ. Współpracuje z  Literaturą na Świecie. Wydał Najryzykowniej, ciepło przyjęty przez krytykę zbiór esejów.

Julia Fiedorczuk jest aktywną krytyczką i autorką tomów poetyckich (między innymi Planeta rzeczy zagubionych oraz Tlen). Miała udział we wprowadzeniu do polskiej dyskusji literaturoznawczej takich pojęć, jak „ekopoezja” i „ekokrytyka”.

Dyskusja Lyric Now! odbędzie się piątego dnia festiwalu, który upłynie pod hasłem „Pogranicza”.