3 lutego 2014 Goście w Małopolsce! Rusza nowy szlak literacki

Zapraszamy do zapoznania się z nowym literackim szlakiem autorstwa Ewy Zamorskiej-Przyłuskiej – tym razem poświęconym gościom w  Małopolsce. Podczas wędrówki będziecie mogli spojrzeć na wybrane miejsca oczami pisarzy „obcych” (jak niezręcznie się ich nazywa), którzy nie tylko gościli w Krakowie czy Małopolsce, ale zanotowali tę obecność – choćby nieznacznie. Balzac, Conrad, Molnár, Hašek, Márquez czy Mendoza to tylko niektóre z nazwisk, dzięki którym szlak ukaże dobrze znane miejsca w zupełnie nowym świetle.

 

Projekt Literacka Małopolska jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.