19 września 2010 Trzeci numer Dodatku Conradowskiego już w „Tygodniku Powszechnym”

Do nowego Tygodnika Powszechnego (19 września 2010, nr 38) dołączono trzeci numer Dodatku Conradowskiego – magazynu – przewodnika po tematach i kontekstach Festiwalu Conrada.

Wewnątrz można przeczytać interesujący esej Waltera Benna Michaelsa - gościa Festiwalu, profesora amerykanistyki na Uniwersytecie Illinois w Chicago, badacza literatury i filozofa polityki. Michales jest autorem - między innymi - wydanej w 2006 książki The Trouble with Diversity: How We Learned to Love Identity and Ignore Inequality, w której analizuje zjawisko pogłębiania się różnic ekonomicznych w społeczeństwach odwołujących się do zasady kulturowej różnorodności - multikulturalizmu.
Szkic zamieszczony w Dodatku Conradowskim dotyczy tego właśnie procesu. W tekście, napisanym specjalnie na potrzeby Festiwalu Conrada, Michaels poświęca część uwagi przemianom zachodzącym w polskim społeczeństwie; odwołuje się również do historii Stanów Zjednoczonych i współczesnych badań socjologicznych, pokazując, w jaki sposób antyrasizm może stać się usprawiedliwieniem i uzasadnieniem dla tworzonych przez kapitalizm klasowych nierówności. Przy okazji lektury jego tekstu warto odwołać się do głośnego artykułu Michaelsa z lipcowo-sierpniowego numeru New Left Review z 2008 roku (dostępny jest w całości w internecie: http://www.newleftreview.org/?view=2731).
Podczas krakowskiego festiwalu badacz z Chicago wygłosi dwa wykłady: Multiculturalism Today oraz Gra w klasy. Polityka, społeczeństwo, kultura.
Obok szkicu Michaelsa w nowym Dodatku Conradowskim przeczytać można esej Grzegorza Jankowicza o ostatniej powieści Svena Lindqvista (Terra Nullius z 2005), poświęconej historii kolonizacji Australii. Wątki obecne w tym tekście pojawią się zapewne na spotkaniu z Lindqvistem, który będzie gościem Festiwalu. Polecamy także teksty Agnieszki Sabor (o Anselmie Kieferze), Paula Jandla (o Ingeborg Bachmann i Paulu Celanie) oraz Karoliny Rak i Aleksandry Wilczury (o Josephie Conradzie i Edwardzie Saidzie).