17 grudnia 2013 Kawiarnie literackie w Małopolsce

Tradycja kawiarni literackich w Małopolsce sięga okresu Młodej Polski. Dzisiaj jest kontynuowana, a ilość wydarzeń w nich organizowanych świadczy z pewnością o kulturotwórczym potencjale. Zapraszamy do zapoznania się z nowym literackim szlakiem – tym razem poświęconym kawiarniom literackim w Małopolsce.


Projekt Literacka Małopolska jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.