17 lipca 2013 Rusza portal Kraków Miasto Literatury

To znakomita wiadomość dla wszystkich mieszkańców, czytelników i miłośników literackiego Krakowa. Po miesiącach prac rusza multimedialny, interaktywny portal Kraków Miasto Literatury www.miastoliteratury.pl prezentujący nie tylko jego barwną historię, liczne instytucje i festiwale, ale także literacką codzienność. Portal powstał na wzór podobnych stron internetowych Miast Literatury UNESCO. Będzie na bieżąco wypełniany treściami w języku polskim i angielskim. Odbiorcy znajdą tu informacje o tradycjach wydawniczych miasta, jego najważniejszych bibliotekach, literackich instytucjach, pisarzach związanych z Krakowem, wreszcie o najważniejszych wydarzeniach: festiwalach, spotkaniach poetyckich, literackim street-arcie oraz filmach inspirowanych literaturą.

- Stworzyliśmy portal, który będzie źródłem informacji o literackim Krakowie, dla osób, które chciałyby różnorodność i wielość inicjatyw znaleźć w jednym miejscu. Portal Kraków Miasto Literatury stale będzie uzupełniany wiedzą o rozmaitym życiu literackim miasta. Będzie on stanowić naturalne uzupełnienie portalu Reading Małopolska, którego celem było z kolei komunikowanie różnorodności literackiej regionu – mówi Izabela Helbin, Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego. - Na stronie chcemy także pokazywać projekty tożsame z misją Miast Literatury UNESCO, a zatem takie, w których literatura staje się filarem nie tylko artystycznego, ale także ekonomicznego rozwoju. To ważny etap realizowania założeń wpisanych w aplikację Krakowa o ten prestiżowy tytuł – mówi Izabela Helbin.

Kraków do tej pory nie posiadał podobnej strony. Informacje o życiu literackim miasta pozostawały rozproszone na stronach rozmaitych instytucji, uniwersytetów, wydawców. Krakowskie Biuro Festiwalowe chce w portalu pokazać klimat duchowej literackiej stolicy Polski – Europejskiego Miasta Kultury roku 2000, miasta aspirującego od 2010 r. do tytułu Miasta Literatury UNESCO. Portal na podstawie odpowiednio opracowanych informacji ma ukazywać silne oddziaływanie centrum literatury polskiej i ważnego ośrodka literatury europejskiej, miasta kultury o ogromnym potencjale i bogatych zasobach talentów oraz energii twórczej.

- Cieszę się, że powstaje baza wiedzy o literackim Krakowie. To kolejny ważny krok w wypełnianiu naszych zobowiązań wobec środowisk literackich Krakowa, ale także realizowanie założeń UNESCO - wyjaśnia Magdalena Sroka, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta i dodaje: - Wraz z mieszkańcami Krakowa i jego środowiskami literackimi uznajemy, że uzyskanie prestiżowego tytułu Miasta Literatury UNESCO jest właściwym podkreśleniem znaczenia Krakowa dla literatury polskiej i światowej oraz ma swoje głębokie uzasadnienie w wielowiekowych tradycjach miasta. W oparciu o to przekonanie budujemy ważne programy wspierające różnorodność i bogactwo inicjatyw literackich w mieście. Naszym staraniom o tytuł towarzyszy przekonanie, że literatura może przyczyniać się do poprawy spójności społecznej, stymulować rozwój gospodarczy i rozwój przemysłów kreatywnych oraz istotnie wpłynąć na dialog międzykulturowy.

Portal Kraków Miasto Literatury będzie w jednym miejscu zbierać najważniejsze informacje, ale także wskazywać kierunek rozwoju miasta w dziedzinie literatury. Celem portalu jest komunikowanie literackiego Krakowa w sieci podobnych miast, dlatego musi być on czytelnym przewodnikiem po różnorodnym, często skomplikowanym życiu literackim miasta.

Portal www.miastoliteratury.pl będzie nieustannie aktualizowanym kompendium wiedzy o literackim Krakowie: jego najważniejszych pisarzach, najsłynniejszych książkach, wyjątkowych wydawnictwach, kultowych księgarniach, bibliotekach o niepowtarzalnym klimacie, literackich kawiarniach, spotkaniach poetyckich i krakowskiej gościnności względem ludzi pióra. Dlatego twórcy portalu proszą także czytelników o przesyłanie notek dotyczących instytucji literackich, wydarzeń, pisarzy, wydawnictw albo literackich miejsc na adres: kontakt@miastoliteratury.pl.

W ramach programu Kraków Miasto Literatury Krakowskie Biuro Festiwalowe, odpowiedzialne za koordynację starań o tytuł Miasta Literatury, promuje literacki wizerunek miasta. Organizuje dwa wielkie festiwale literackie (coroczny Festiwal Conrada i raz na dwa lata – Festiwal Miłosza), angażuje się w inicjatywy przygotowywane przez wydawnictwa mające w mieście swoją siedzibę, ściśle współpracuje z Targami Książki, a także wspiera wszelkie inicjatywy przybliżające literaturę mieszkańcom Krakowa i turystom. Z kolei w ramach programu Reading Małopolska KBF realizuje działania promocyjne nakierowane na podkreślanie literackiego potencjału regionu. Multimedialny i interaktywny portal www.readingmalopolska.pl to kompendium wiedzy o literackich atrakcjach regionu. Tylko w ciągu ostatniego roku KBF organizował także dwie wielkie międzynarodowe konferencje, na które do Krakowa zjechali najwybitniejsi przedstawiciele świata literackiego, w tym z Miast Literatury UNESCO, PEN International i ICORN. Od ponad roku, wspólnie z portalem Bookeriada.pl, KBF organizuje akcję bezpłatnej wymiany książek Drugie Życie Książki, która zdobyła uznanie czytelników i przyciąga co miesiąc setki miłośników czytania. Ponadto, KBF prowadzi serie literackich warsztatów dla dzieci, nagrywa cykl wywiadów z największymi twórcami literatury żyjącymi w Krakowie i goszczącymi tu przy okazji międzynarodowych festiwali, inspiruje powstawanie literackich murali oraz instalacji w przestrzeni miejskiej. KBF prowadzi także szereg akcji promujących bestsellery krakowskich wydawnictw, propagujących nowe formy czytania i docierających do nowych odbiorców (kampania Wirtualna Biblioteka Wydawców, wykorzystująca kody QR dla urządzeń mobilnych i książki elektroniczne).

Portal www.miastoliteratury.pl jest jednym z elementów dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu Kraków Miasto Literatury - kampanii społeczno-promocyjnej, służącej wykorzystaniu siły marki literackiego Krakowa w promowaniu postaw czytelniczych i literatury polskiej.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego