10 kwietnia 2013 Bogactwo współczesnej polszczyzny

Jan Miodek, Andrzej Markowski, Walery Pisarek, Bogusław Dunaj, Piotr Zbróg, Ewa Kołodziejek, Stanisław Gajda – to tylko niektóre z wielu znakomitych osób, które wezmą udział w konferencji z okazji 100-lecia krakowskiego czasopisma Język Polski. Konferencja pt. Bogactwo współczesnej polszczyzny odbędzie się w Krakowie w dniach 12-13 kwietnia (piątek-sobota).

Konferencja zostanie otwarta w piątek (12 kwietnia) o godz. 10:00 w Audytorium im. W. Danka na Uniwersytecie Pedagogicznym (ul. Podchorążych 2). O godz. 9:30 rozpocznie się dyskusja panelowa Kultura języka polskiego dziś, którą poprowadzi Bogusław Dunaj. Panelistami będą: Andrzej Markowski, Bogdan Walczak, Ewa Kołodziejek, Jan Miodek, Walery Pisarek, Piotr Zbróg i Stanisław Gajda.

O godz. 11:30 rozpoczną się obrady plenarne. Wystąpią: Piotr Żmigrodzki (IJP PAN) - Język Polski – więcej niż czasopismo; Halina Kurek (UJ) - Nominatywizacja we współczesnej polszczyźnie – upraszczanie czy likwidacja fleksji nominalnej; Bogusław Skowronek (UP) - O nowej koncepcji badań polszczyzny medialnej; Jadwiga Kowalikowa (UJ) - Myśląc o szkolnej edukacji językowej…

O godz. 15:00 rozpoczną się obrady w sekcjach (Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2). Takie obrady odbędą się także w sobotę (13 kwietnia) na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Gołębia 18-20), początek godz. 9:00.

Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany myśli na temat polszczyzny drugiej dekady XXI wieku. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na to, co się w niej wydaje interesujące, wartościowe, godne pochwały, co sprawia, że dobrze spełnia ona rolę narzędzia porozumiewania się Polaków w różnych sytuacjach komunikacyjnych i społecznych.

Organizatorami wydarzenia są: Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego. Wydarzeniu patronuje Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, a także Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.tmjp.pl.

Przypomnijmy, że w ramach obchodów 100-lecia Języka Polskiego 16 kwietnia (wtorek) odbędzie się gra miejska Co z tym Adamem?. Tego dnia na Mały Rynek w Krakowie zjadą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, by postarać się, aby Mickiewicz odzyskał wiarę w miłość Polaków do języka. Staną w szranki, podejmą walkę o kultywowanie tradycji i polszczyzny, pokażą Adamowi Mickiewiczowi że nadal szanują język polski. W kilkuosobowych ekipach wędrując po Plantach, będą spotykali niesamowitych ludzi – Jana Kochanowskiego, Cyryla i Metodego, Króla i Królową, którzy prosić ich będą o rozwikłanie językowych zagadek i zadań. (katarzyna.fiedorowicz@um.krakow.pl