19 lutego 2013 Stypendia Twórcze 2013 – aplikuj!

Stowarzyszenie Willa Decjusza, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają pisarzy niemieckich i tłumaczy literatury z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki do składania aplikacji na pobyty rezydenckie w Willi Decjusza w Krakowie.

Okres stypendium wynosi 3 miesiące i może odbywać się w dwóch terminach: maj - lipiec lub wrzesień - listopad 2013. Wspólny pobyt międzynarodowej grupy twórców sprzyja nawiązywaniu kontaktów i wzajemnej współpracy, inspiruje i pobudza do osiągnięcia porozumienia międzykulturowego oraz poznania wspólnego dziedzictwa.

Pobyty pełnią również rolę popularyzatorską i promocyjną - stypendyści nie tylko realizują własne projekty literackie, ale również promują je w wymiarze międzynarodowym. Rezydencjom towarzyszą wspólne spotkania autorskie z szeroką publicznością, a teksty powstałe w trakcie pobytów publikowane są we współpracujących magazynach i portalach.

Szczegółowe informacje na stronie: www.villa.org.pl