18 stycznia 2013 Międzynarodowa konferencja ICORN i PEN International WiPC

Wspólna konferencja organizowana przez ICORN i PEN International WiPC odbędzie się w Krakowie w dniach 14-16 maja 2013 i zgromadzi blisko 200 przedstawicieli życia literackiego z całego świata: pisarzy, krytyków, tłumaczy, menadżerów i działaczy instytucji literackich. W programie zaplanowano 20 sesji, podczas których członkowie obu organizacji będą debatować nad ich przyszłością oraz wyzwaniami dla ochrony i promocji wolności słowa. Dyskusje konferencyjne będą poświęcone problemom wolności słowa, sytuacji prześladowanych pisarzy oraz znaczeniu młodych demokracji dla promowania praw człowieka w globalizującym się świecie.

ICORN – International Cities of Refuge Network (Międzynarodowa Sieć Pisarzy Uchodźców) - jest organizacją skupiającą miasta i regiony oferujące schronienie dla prześladowanych pisarzy. Celem organizacji jest zapewnienie bezpiecznych warunków dla życia i pracy dla ludzi pióra, których twórczość stała się przyczyną ich politycznego prześladowania. ICORN buduje trwałą i dynamiczną sieć opartą na międzynarodowej solidarności, stanowiącej jeden z najsilniejszych na świecie głosów w obronie prawa do wolności poglądów i wypowiedzi. Do sieci ICORN należy ponad 40 miast, w tym Bruksela, Frankfurt, Miami, Sztokholm i Meksyk. Kraków został zaproszony do przystąpienia do ICORN jako pierwsze miasto członkowskie z Europy Środkowo-Wschodniej. W zaproszeniu skierowanym do Rady Miasta Krakowa władze wykonawcze ICORN wskazywały Kraków jako ważnego i jak najbardziej uzasadnionego kandydata, który będzie służyć jako doskonały wzór dla innych miast tego regionu Europy. W ciągu dwóch lat członkostwa w ICORN w Krakowie gościliśmy dwoje pisarzy: Marię Amelie – pisarkę rosyjskiego pochodzenia, która po napisaniu książki opisującej doświadczenia nielegalnej imigrantki została deportowana z Norwegii, oraz Kareema Amera – egipskiego blogera, skazanego na cztery lata więzienia za krytykę rządu Hosniego Mubaraka.

PEN International WiPC – Writers In Prison Committee of PEN International – jest wyspecjalizowaną agendą najstarszej międzynarodowej organizacji skupiającej pisarzy oraz promującej prawa człowieka, założonej w 1921 r. w odpowiedzi środowisk inteligenckich na wydarzenia I wojny światowej. PEN International WiPC zajmuje się monitorowaniem sytuacji pisarzy prześladowanych, więzionych, zastraszanych, torturowanych i mordowanych ze względu na ich działalność twórczą.

Agenda powstała w latach 60. XX wieku w reakcji na wzrastającą falę przemocy wobec pisarzy i dziennikarzy. Obecnie monitoruje ona ok. 900 spraw rocznie. Oprócz działalności bieżącej, PEN International WiPC prowadzi również kampanie promujące swobodę wypowiedzi oraz uwrażliwiające na zagrożenia dla podstawowych wolności, głównie w obu Amerykach, Iranie, Chinach i Turcji.

Projekt Literacka Małopolska jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013